De Oude Doos

We gaan binnen ’t Kleintje beginnen aan een (wellicht langlopende) rubriek onder de titel ‘De Oude Doos’. Een serie artikelen die tot doel heeft een geschiedenis te schrijven van ‘De Actiebeweging’ in Den Bosch van de laatste vijfentwintig jaar. Met ‘De Actiebeweging’ doelen we dan op allerlei verschillende deelterreinen waarop mannen en vrouwen, jongens en meisjes in het recente verleden actief zijn geweest, of nog steeds actief zijn. We starten deze serie artikelen in het komende nummer van Kleintje Muurkrant met een beschrijving van de opkomst van de Vrouwenbeweging in Den Bosch en omstreken.

Een tijd geleden circuleerde er bij enkelen van de abonnees van Kleintje Muurkrant reeds een chronologische lijst van gebeurtenissen en activiteiten van ‘De Bossche Beweging’. Die opsomming had tot doel mensen te motiveren deel te nemen aan een boekproject met als werktitel “Vijfentwintig jaar Bossche Beweging 1975 – 2000”. Een aantal mensen heeft hierop enthousiast gereageerd en heeft medewerking toegezegd door het schrijven van een artikel, het geven en nemen van interviews en/of het beschikbaar stellen van beeld- en geluidmateriaal. Het boek-idee bestaat nog steeds, het is ons echter gebleken dat het wel heel erg veel werk zou zijn indien we dit met maar een paar mensen zouden gaan doen. Het idee is nu dus om een serie artikelen te gaan schrijven over de diverse onderdelen van de Bossche Beweging. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de Kraakbeweging (Werkgroep Baksteen, ’t Kommitee Jongeren Huisvesting, De Bossche Kraakgroep), de Antimilitaristische Beweging (Onkruit DenBosch bijvoorbeeld en de Werkgroep Informatie Dienstplicht), de Vrouwenbeweging (Dolle Mina, Brood en Rozen en het Vrouwenhuis), de Milieubeweging (de Bossche Stroomgroep, ENFB en de Bossche Milieugroep), de Kleinschaligheidsbeweging (zoals bijvoorbeeld Zus & Zo, de actie-drukkerijen Rebel en De Doordrukster) en bijvoorbeeld clubs als ’t JAC, De Bossche Muurschilderbrigade, Linkse Boekhandel Den Duvel, SOS-wereldhandel, Radio Vrij Den Bosch, De Grote Muurkrant etcetera…

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat iedereen die deze stukken leest hierop reageert. Dus indien je een stuk leest en je denkt dat er wat essentieels vergeten is, klim dan in de pen. Ben je het oneens met de interpretatie van een bepaalde gebeurtenis, reageer dan… Denk je nu reeds, ja maar ik wil zelf graag betrokken zijn bij de geschiedschrijving van deze of gene club, neem dan contact met ons op. Ook indien je per se niet wilt dat we ergens aandacht aan zullen gaan schenken is het natuurlijk raadzaam om daarover met ons van gedachten te wisselen (grapje). Wij zullen zelf een aantal betrokkenen bij allerlei organisaties gaan benaderen met de vraag of dat zij zelf een artikel (of zoals je wilt ‘boek-hoofdstuk’) willen schrijven. Maar alsjeblief, wanneer je denkt dat jij diegene bent die ergens een verhaal over kunt houden, neem deel in dit project! Er is zo verschrikkelijk veel gebeurd de afgelopen vijfentwintig jaren in Den Bosch dat het zonde zou wezen indien die ervaringen slechts in wat hersencellen van (voormalige) actievoerdersters blijven plakken.